ATENEM LA DIS_CAPACITAT, FOMENTANT LA CAPACITAT

 

 

 

TRANSPORT PUBLIC UNIVERSAL I ADAPTAT

 

Al març de 2011 la Associació Entretots i Joves Implicats per Vilafranca, es va presentar al Ajuntament de Vilafranca del Penedes una moció al ple del consistori on demanaven la millora i adaptació plena del transport public en autobusos urbans e interurbans i tren de rodalies, per que fossin accessibles per tothom, va llegir la moció el nostre company Carles Garcia que va presentar las mancances del transport public a Vilafranca i la necessitat de adequar-la a els temps actuals.

 

La moció va ser molt ben rebuda per els membres del ple i ratificada per tots els 21 regidors, que van acceptar crear una comissió de seguiment del transport i possibilitar la millora del mateix.

 

Mesos després es va crea la comissió de transport en el que són presents presents Ajuntament, Generalitat, Grups Polítics, Consell Comarcal i Associacions per debatrà els diferents temes del transport a la comarca.

 

Set anys després continuem las converses i tot que hem millorar alguns aspectes del transport l'accessibilitat dels busos i trens encara es un tema pendent de solució.

 

Per tant haurien de ser mes contundent en matèria de reclamar els nostres drets, demanar i presentar el corresponent full de reclamacions a les diferents  empreses de transport que vulguem utilitzar i no podem fer-ho, quantes més reclamacions tinguin, més ens estarem acostant a aconseguir que no siguem ciutadans de segona.

 

 

CONTINUEM LLUITANT

 

 

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

 

Des de Entretots treballem plegats per tal de millora l'accessibilitat tan de Vilafranca com de la comarca.

 

          - Treball de recerca de informació  dels 27 municipis de la comarca, per tal de tenir la imatge real de les mancances en matèria de accessibilitat.

       - Oferim assessorament i informació  tant a empreses publicàs o privades així com a administració.

 

 

EDUCACIÓ EN VALORS

 

Els joves davant la discapacitat: consciència social i solidaritat

 

L’educació en valors és una tasca que ens ha de comprometre a tots, tota la comunitat, la societat en el seu conjunt, ha de treballar, per fer una proposta didàctica transversal que ajudi a crear una cultura ciutadana compromesa i solidària. Una proposta que a més de formar, desenvolupar coneixements i competències, ha de posar en valor, aspectes tals com; la dignitat de la persona, la igualtat, l’equitat, la justícia social i el respecte a la diferència entre d’altres.

 

A través d’aquest projecte, ens proposem actuar en l’àmbit de l’escola, amb la voluntat d’incidir en el respecte a la diferència i els drets de les persones amb discapacitat i també per aconseguir una transformació social real cap a la plena inclusió d'aquest col·lectiu.

 

Per aconseguir aquests propòsits volem fomentar el compromís i la corresponsabilitat de tots els agents implicats de la comunitat educativa: professors, educadors, pares i mares; però també els agents socials i econòmics del territori. I, sobretot, volem incidir en la formació de pares i mares per crear una xarxa efectiva d’educació en valors entre les AMPAS, la comunitat educativa i les entitats del tercer sector que treballem en l’àmbit de la discapacitat.

 

Aquest programa busca apropar a les aules la implicació directa d'adolescents i joves a situacions de la vida quotidiana de les persones amb discapacitat (física, visual, auditiva).

 

L'activitat que es realitza està dividida en tres parts:

 

 - Part teòrica: xerrada interactiva on l’alumne pot preguntar i resoldre els dubtes que pugui tenir en aquesta matèria i sempre amb la participació     d’una persona amb discapacitat.

 

 - Part pràctica: els joves surten al carrer amb material ortoprotèsic i ajudes tècniques (cadires de rodes, bastons de persones invidents i crosses) per experimentar en primera persona com és el dia a dia de les persones amb discapacitat.

 

 - Qüestionari: els alumnes i mestres participants responen a un qüestionari que ens permet conèixer com s'han assolit els conceptes treballats i quin és el seu grau de satisfacció.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ASSOCIACIÓ ENTRETOTS

  C/ Escorxador, 19-21

  08720 Vilafranca del Penedès

  info@entretots.org                                                    Avis Legal     Compliment Legal     Política Cookies                                                        htpps://www.youtube.com

Entretots.Associacio

entre_tots

entre_tots_penedes