ATENEM LA DIS_CAPACITAT, FOMENTANT LA CAPACITAT

 

 

Òrgans de Govern

          Presidenta

 

             Carme Garrido Garrido

                                      Secretari                                                         Tresorer

 

                           Alberto Castro Belmonte                            Juan Jose Leon Sanchez

Vocals

 

                                 Antonio Puparelli Lorenzo                                                                Micaela Roncero

                                 (Relacions Institucionals)                                                       ( Res. Delegaciió Maresme)

 

 

 

 

                                  Soledad Martinez                                                                         Sara Ayoso Romero

                                  (Coordinació Juridica)                                                               (Coordinació Proyectes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ASSOCIACIÓ ENTRETOTS

  C/ Escorxador, 19-21

  08720 Vilafranca del Penedès

  info@entretots.org                                                    Avis Legal     Compliment Legal     Política Cookies                                                        htpps://www.youtube.com

Entretots.Associacio

entre_tots

entre_tots_penedes